Defraudace

Defraudace, česky zpronevěra, je trestný čin dle § 206 trestního zákoníku České republiky. Takového trestného činu se dopustí ten, kdo si přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu, která mu byla svěřena, a způsobí tak škodu nikoli nepatrnou. Podle trestního zákoníku škodou nikoli nepatrnou rozumíme škodu o výši nejméně 5.000 Kč. Rozdíl mezi zpronevěrou a krádeží je v tom, že věc je pachateli s určitou důvěrou svěřena, on však této důvěry nedbá a páchá trestnou činnost. V závislosti na výši způsobené škody je možné pachateli uložit trest odnětí svobody až na deset let. Trestná je i příprava zpronevěry.