Jsme služba, nejsme úřad.*
Domluvit konzultaci

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

Defraudace

Defraudace, česky zpronevěra, je trestný čin dle § 206 trestního zákoníku České republiky. Takového trestného činu se dopustí ten, kdo si přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu, která mu byla svěřena, a způsobí tak škodu nikoli nepatrnou. Podle trestního zákoníku škodou nikoli nepatrnou rozumíme škodu o výši nejméně 5.000 Kč. Rozdíl mezi zpronevěrou a krádeží je v tom, že věc je pachateli s určitou důvěrou svěřena, on však této důvěry nedbá a páchá trestnou činnost. V závislosti na výši způsobené škody je možné pachateli uložit trest odnětí svobody až na deset let. Trestná je i příprava zpronevěry.

Zpět na slovník právních pojmů