Hlavní líčení

Hlavní líčení se koná se před soudem a zásadně veřejně (veřejnost může být vyloučena pouze ze zákonem stanovených důvodů – rozsudek musí být vždy vyhlášen veřejně). Jeho výsledkem je rozhodnutí o vině či nevině obžalovaného a případně i udělení trestu. Hlavní líčení nařizuje příslušný soud na základě podání obžaloby či návrhu na potrestání ze strany státního zástupce. Účastníci se o konání hlavního líčení dozvědí prostřednictvím předvolání či vyrozumění o konání. Den hlavního líčení stanoví předseda senátu tak, aby obžalovaný od doručení předvolání, státní zástupce a obhájce od vyrozumění měli alespoň lhůtu pěti pracovních dnů k přípravě. U ostatních osob, které se k hlavnímu líčení předvolávají nebo o něm vyrozumívají, je třeba zachovat zpravidla alespoň třídenní lhůtu.

Hlavní líčení začíná legitimací přítomných účastníků, dále se pokračuje přednesem obžaloby, dokazováním, až přes závěrečné řeči, návrhy a končí rozhodnutím ve věci, tj. obvykle rozhodnutím o vině či nevině.