Ignorantia Iuris non excusat

Latinské vyjádření základní zásady práva, že neznalost práva neomlouvá, jedné z nejzákladnějších zásad práva vůbec. Nelze se tedy neznalosti dovolat. Např. pachatel trestného činu bude většinou potrestán i v případě, bude-li tvrdit, že byl přesvědčen o tom, že nepáchá trestný čin, neboť neznal trestní zákoník. Novodobá právní věda tuto zásadu do jisté míry oslabuje, a to zejména v souvislosti s procesním právem, kde je zakotvena poučovací povinnost, neboť existuje taktéž opačná zásada, že pro neznalost procesních předpisů by nikdo neměl utrpět újmu. V hmotném právu dochází k občasnému oslabování této zásady z důvodů stále složitějších a stále více nepřehledných právních předpisů.