In dubio pro reo

V doslovném překladu – v pochybnostech ve prospěch obviněného. Jedna ze základních zásad trestního práva, v českém právu tato zásada vyplývá z presumpce neviny. V podstatě spočívá v povinnosti rozhodnout ve prospěch obviněného, pokud o jeho vině existují pochybnosti, které nelze odstranit. Má-li tedy soud pochybnost, zda došlo k prokázání spáchání trestného činu obžalovaným, musí jej zprostit obžaloby.