Kasace, kasační opravný systém

Tento pojem označuje přezkoumání rozhodnutí pouze po právní stránce. Po přezkumu rozhodnutí na základě kasačního principu nadřízený orgán rozhodnutí potvrdí, nebo zruší. Pokud ho zruší, vrátí věc k novému rozhodnutí podřízenému orgánu, který vydal předchozí rozhodnutí. Ten se ale přitom musí řídit právním názorem nadřízeného orgánu.

Opakem je apelační opravný systém. Tento systém je nejširší, dovoluje přezkoumání rozhodnutí po skutkové i právní stránce. Nadřízený orgán může rozhodnutí změnit, potvrdit i zrušit. V systému úplné apelace může i přihlížet k novým skutečnostem a důkazům. V systému neúplné apelace není možno novoty uplatnit (s některými výjimkami - např. kdyby existovaly, ale nebyly známé).