Orgán činný v trestním řízení

Orgán činný v trestním řízení je název používaný trestním řádem pro státní orgán, který provádí úkony trestního řízení. Jsou hlavními složkami trestního řízení. Pečují o zákonnost trestního řízení, správné a řádné dokazování, vyhledávají pachatele trestného činu.

  • policejní orgán: je nezastupitelný v tzv. přípravném řízení ve fázi prověřování a prošetřování, je to právě policejní orgán, který sbírá jednotlivé důkazy, zajišťuje osoby (zatýká apod.);
  • státní zástupce: státní zástupce je v přípravném řízení hlavně dozorovým orgánem s různými pravomocemi, podává dále obžalobu a případně odvolání apod.;
  • soud: v přípravném řízení pouze rozhoduje o některých prostředcích, zejména o domovních prohlídkách, vazbě apod.; jeho hlavní role je v soudní fázi trestního řízení, v níž je jeho hlavním úkolem rozhodnout o vině či nevině a případně o trestu.