Jsme služba, nejsme úřad.*
Domluvit konzultaci

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

Orgán činný v trestním řízení

Orgán činný v trestním řízení je název používaný trestním řádem pro státní orgán, který provádí úkony trestního řízení. Jsou hlavními složkami trestního řízení. Pečují o zákonnost trestního řízení, správné a řádné dokazování, vyhledávají pachatele trestného činu.

  • policejní orgán: je nezastupitelný v tzv. přípravném řízení ve fázi prověřování a prošetřování, je to právě policejní orgán, který sbírá jednotlivé důkazy, zajišťuje osoby (zatýká apod.);
  • státní zástupce: státní zástupce je v přípravném řízení hlavně dozorovým orgánem s různými pravomocemi, podává dále obžalobu a případně odvolání apod.;
  • soud: v přípravném řízení pouze rozhoduje o některých prostředcích, zejména o domovních prohlídkách, vazbě apod.; jeho hlavní role je v soudní fázi trestního řízení, v níž je jeho hlavním úkolem rozhodnout o vině či nevině a případně o trestu.

Zpět na slovník právních pojmů