Kauzální nexus

V překladu příčinná souvislost. Označuje spojení, tedy vztah, mezi příčinou a následkem. Příčinná souvislost je tzv. podmínkou sine qua non, která je tedy podmínkou nějakého stavu, bez kterého tento nenastane. Příčinná souvislost mezi příčinnou a následkem bývá podmínkou pro vznik odpovědnosti, kdy nejčastěji vzniká odpovědnost za nějaký protiprávní stav nebo čin, tedy odpovědnost za škodu, přestupek či trestný čin.

Nelze však ztotožnit s termínem zavinění, neboť zavinění je již psychický stav jednající osoby – tj. subjektivní stránky, zatímco kauzální nexus stav objektivní stránky.