Jsme služba, nejsme úřad.*
Domluvit konzultaci

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

Kauzální nexus

V překladu příčinná souvislost. Označuje spojení, tedy vztah, mezi příčinou a následkem. Příčinná souvislost je tzv. podmínkou sine qua non, která je tedy podmínkou nějakého stavu, bez kterého tento nenastane. Příčinná souvislost mezi příčinnou a následkem bývá podmínkou pro vznik odpovědnosti, kdy nejčastěji vzniká odpovědnost za nějaký protiprávní stav nebo čin, tedy odpovědnost za škodu, přestupek či trestný čin.

Nelze však ztotožnit s termínem zavinění, neboť zavinění je již psychický stav jednající osoby – tj. subjektivní stránky, zatímco kauzální nexus stav objektivní stránky.

Zpět na slovník právních pojmů