Návod v právu a návodce

Tento pojem vychází z oblasti trestního práva a souvisí se skutečností, že trestný čin může spáchat i více osob. Návod je jednou z forem účastenství na trestném činu, kdy dalšími je organizátorství a pomoc.

Návodce je osoba, která v jiném vzbudí rozhodnutí spáchat trestný čin, tedy například návodce úmyslně navede druhého, aby ukradl venku stojící automobil. Návodce je pak trestně odpovědný jako hlavní pachatel.