Nemovitost (věc nemovitá)

Nemovitost je druh věci. De iure je nemovitostí pouze to, co stanoví zákon, v České republice konkrétně zejména občanský zákoník, který vymezuje nemovité věci jako: pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Proto jsou nemovitostmi i práva např. právo stavby (heslo právo stavby), apod. Nemovitosti mají v českém právu svým způsobem zvláštní postavení, ať už jde o jejich evidenci v katastru nemovitostí či další práva a povinnosti (např. daňové povinnosti), která jsou s nimi spojená.