Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

Podle trestních předpisů může být odsouzený k trestu odnětí svobody po splnění níže uvedených podmínek, a to vykonání části trestu a na žádost podanou samotným odsouzeným, státním zástupcem či ředitelem věznice či bez návrhu soudu samotného, podmíněně propuštěn.

Z naznačených podmínek jde o vykonání poloviny uloženého trestu, odsouzený svým chováním a plněním povinností prokázal polepšení se a dále je tu podmínka důvodného očekávání, že odsouzený povede řádný život, nebo že soud přijal za dovršení nápravy odsouzeného záruku. Mírnější podmínku propuštění má odsouzený, který je ve výkonu trestu poprvé a jestliže byl odsouzen pouze za přečin. Ten může být podmíněně propuštěn i před vykonáním jedné poloviny trestu. Opačně tomu bude v případě uložení tzv. výjimečného trestu, zde je možnost podmíněného propuštění až po vykonání dvou třetin trestu a při doživotí nejdříve po 20 letech. Pokud je odsouzený podmíněně propouštěn, soud mu stanoví zkušební dobu v délce 1 až 7 let.