Jsme služba, nejsme úřad.*
Domluvit konzultaci

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

Podle trestních předpisů může být odsouzený k trestu odnětí svobody po splnění níže uvedených podmínek, a to vykonání části trestu a na žádost podanou samotným odsouzeným, státním zástupcem či ředitelem věznice či bez návrhu soudu samotného, podmíněně propuštěn.

Z naznačených podmínek jde o vykonání poloviny uloženého trestu, odsouzený svým chováním a plněním povinností prokázal polepšení se a dále je tu podmínka důvodného očekávání, že odsouzený povede řádný život, nebo že soud přijal za dovršení nápravy odsouzeného záruku. Mírnější podmínku propuštění má odsouzený, který je ve výkonu trestu poprvé a jestliže byl odsouzen pouze za přečin. Ten může být podmíněně propuštěn i před vykonáním jedné poloviny trestu. Opačně tomu bude v případě uložení tzv. výjimečného trestu, zde je možnost podmíněného propuštění až po vykonání dvou třetin trestu a při doživotí nejdříve po 20 letech. Pokud je odsouzený podmíněně propouštěn, soud mu stanoví zkušební dobu v délce 1 až 7 let.

Zpět na slovník právních pojmů