Prekluze

Tento pojem označuje zánik práva jeho neuplatněním ve stanovené lhůtě, tedy zánik práva uplynutím času. K prekluzi dochází pouze v případech uvedených v zákoně, což často poznáme podle dovětku: jinak právo zanikne. Nevzniká tedy tzv. naturální obligace jako u promlčení a pokud by někdo plnil tzv. prekludovaný závazek, bude se jednat o bezdůvodné obohacení. Dále, na rozdíl od promlčení, se k prekluzi přihlíží i u soudu z úřední povinnosti, tj. bez návrhu.