Jsme služba, nejsme úřad.*
Domluvit konzultaci

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

Enunciát

Označení pro výrok soudního rozhodnutí, což je vůbec nejdůležitější část rozhodnutí, jímž soud rozhoduje o právech a povinnostech, k jejichž splnění ukládá obvykle určitou lhůtu. V praxi obsahuje jistý příkaz, zákaz, dovolení, změnu, potvrzení či zrušení předchozího výroku.

Vyšší kategorií je výroková část rozhodnutí, která může obsahovat hned několik samostatných výroků, které na sebe více či méně navazují.

Co se trestního práva týče, v odsuzujícím rozsudku nesmí chybět výrok o vině a trestu, kterým soud rozhodl o skutečnosti, že osobou, proti níž se vede trestní řízení, byl spáchán trestný čin tak, jak je popsán v obžalobě a tato osoba je sankcionována podle sazby příslušné skutkové podstaty s přihlédnutím ke všem okolnostem spáchání trestného činu.

V právu platí, že opravný prostředek lze podat pouze do výroku či výrokové části. Nelze se odvolat do odůvodnění rozhodnutí, které pouze odůvodňuje rozhodnutí obsažené ve výroku.

Zpět na slovník právních pojmů