Enunciát

Označení pro výrok soudního rozhodnutí, což je vůbec nejdůležitější část rozhodnutí, jímž soud rozhoduje o právech a povinnostech, k jejichž splnění ukládá obvykle určitou lhůtu. V praxi obsahuje jistý příkaz, zákaz, dovolení, změnu, potvrzení či zrušení předchozího výroku.

Vyšší kategorií je výroková část rozhodnutí, která může obsahovat hned několik samostatných výroků, které na sebe více či méně navazují.

Co se trestního práva týče, v odsuzujícím rozsudku nesmí chybět výrok o vině a trestu, kterým soud rozhodl o skutečnosti, že osobou, proti níž se vede trestní řízení, byl spáchán trestný čin tak, jak je popsán v obžalobě a tato osoba je sankcionována podle sazby příslušné skutkové podstaty s přihlédnutím ke všem okolnostem spáchání trestného činu.

V právu platí, že opravný prostředek lze podat pouze do výroku či výrokové části. Nelze se odvolat do odůvodnění rozhodnutí, které pouze odůvodňuje rozhodnutí obsažené ve výroku.