Trestní příkaz

Druh rozhodnutí trestního soudu, které může samosoudce vydat pouze v případě splnění podmínek stanovených zákonem. Mezi tyto podmínky patří: uložení trestu odnětí svobody do jednoho roku s podmíněným odkladem, domácí vězení do jednoho roku, trest obecně prospěných prací atd. Základní podmínkou pro jeho vydání je však to, že skutkový stav je spolehlivě prokázán opatřenými důkazy. Na rozdíl od rozsudku se trestní příkaz veřejně nevyhlašuje, ale zásadně se doručuje účastníkům řízení do vlastních rukou. Od okamžiku doručení běží lhůta pro podání opravného prostředku, kterým je v tomto případě odpor, a lhůta pro jeho podání činí 8 dnů. Poučení o právu podání odporu je nezbytnou součástí obsahové stránky trestního příkazu, stejně tak jako označení soudu, den a místo vydání příkazu, označení obviněného, výroku o vině a trestu a případě výroku a o náhradě škody. Doplňujeme, že podáním odporu se trestní příkaz ruší a samosoudce v příslušném řízení nařídí hlavní líčení.