Jsme služba, nejsme úřad.*
Domluvit konzultaci

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

Trestní příkaz

Druh rozhodnutí trestního soudu, které může samosoudce vydat pouze v případě splnění podmínek stanovených zákonem. Mezi tyto podmínky patří: uložení trestu odnětí svobody do jednoho roku s podmíněným odkladem, domácí vězení do jednoho roku, trest obecně prospěných prací atd. Základní podmínkou pro jeho vydání je však to, že skutkový stav je spolehlivě prokázán opatřenými důkazy. Na rozdíl od rozsudku se trestní příkaz veřejně nevyhlašuje, ale zásadně se doručuje účastníkům řízení do vlastních rukou. Od okamžiku doručení běží lhůta pro podání opravného prostředku, kterým je v tomto případě odpor, a lhůta pro jeho podání činí 8 dnů. Poučení o právu podání odporu je nezbytnou součástí obsahové stránky trestního příkazu, stejně tak jako označení soudu, den a místo vydání příkazu, označení obviněného, výroku o vině a trestu a případě výroku a o náhradě škody. Doplňujeme, že podáním odporu se trestní příkaz ruší a samosoudce v příslušném řízení nařídí hlavní líčení.

Zpět na slovník právních pojmů