Rei iudicatae

Tento pojem znamená překážku věci rozhodnuté. V praxi se projevuje tak, že nelze zahájit řízení či v řízení pokračovat, pokud bylo ve věci již jednou pravomocně rozhodnuto. Je tak jedním ze dvou faktických projevů zásady ne bis in idem (ne dvakrát v téže věci, heslo ne bis in idem). Co se týče právního zakotvení, lze odkázat např. na ust. § 11 odst. 1 písm. f) zákona č. 141/1961Sb., trestního řádu.

Rei iudicatae není překážkou pro rozhodování o mimořádných opravných prostředcích, byť se např. v dovolání či v případě obnovy řízení projednává záležitost, o které již bylo dříve pravomocně rozhodnuto. Stejně tak u vykonávacího řízení (exekuce), byť bylo o nároku pravomocně rozhodnuto, je tento nárok předmětem nového řízení, které de facto doplňuje to dřívější dalšími nástroji s cílem vymožení práva.