Jsme služba, nejsme úřad.*
Domluvit konzultaci

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

Peněžitý trest

Jeden z dalších, tzv. alternativních, trestů v trestním právu. Takový trest může být soudem uložen buď samostatně či vedle dalšího trestu. Peněžitý trest může soud uložit, jestliže pachatel pro sebe nebo pro jiného úmyslným trestným činem získal nebo se snažil získat majetkový prospěch. Mimo výše uvedenou situaci může soud uložit tento trest v případech, kdy trestní zákon uložení tohoto trestu za spáchaný trestný čin dovoluje nebo ho ukládá za přečin a vzhledem k povaze, závažnosti spáchaného přečinu, osobě a poměrům pachatele nepodmíněný trest odnětí svobody současně neuloží. Výše a vůbec možnost jeho uložení se odvíjí od úvahy soudu, vzhledem k povaze a závažnosti trestného činu. Vždy se však musí přihlédnout k omezení podle § 68 trestního zákoníku. Peněžitý trest se totiž ukládá v tzv. denních sazbách. Soud může uložit peněžitý trest minimálně ve 20, maximálně v 730 celých denních sazbách. Jedna denní sazba pak dosahuje výše 100 až 50.000 Kč. Odsouzený tedy maximálně může zaplatit 36.500.000 Kč. Peněžitý trest je jedním z druhů trestů, které lze uložit jak fyzické osobě, tak právnické osobě, v obou případech veškeré peníze připadají státu.

Zpět na slovník právních pojmů