Peněžitý trest

Jeden z dalších, tzv. alternativních, trestů v trestním právu. Takový trest může být soudem uložen buď samostatně či vedle dalšího trestu. Peněžitý trest může soud uložit, jestliže pachatel pro sebe nebo pro jiného úmyslným trestným činem získal nebo se snažil získat majetkový prospěch. Mimo výše uvedenou situaci může soud uložit tento trest v případech, kdy trestní zákon uložení tohoto trestu za spáchaný trestný čin dovoluje nebo ho ukládá za přečin a vzhledem k povaze, závažnosti spáchaného přečinu, osobě a poměrům pachatele nepodmíněný trest odnětí svobody současně neuloží. Výše a vůbec možnost jeho uložení se odvíjí od úvahy soudu, vzhledem k povaze a závažnosti trestného činu. Vždy se však musí přihlédnout k omezení podle § 68 trestního zákoníku. Peněžitý trest se totiž ukládá v tzv. denních sazbách. Soud může uložit peněžitý trest minimálně ve 20, maximálně v 730 celých denních sazbách. Jedna denní sazba pak dosahuje výše 100 až 50.000 Kč. Odsouzený tedy maximálně může zaplatit 36.500.000 Kč. Peněžitý trest je jedním z druhů trestů, které lze uložit jak fyzické osobě, tak právnické osobě, v obou případech veškeré peníze připadají státu.