Recidiva

Pojem vycházející z latinského recidivus, tedy opakující se. Hovoříme-li o recidivě v právu, označujeme tak opakování určité protiprávní činnosti, zejména pak trestného činu. Pojem recidiva v trestném právu ovšem neoznačuje každé opakování obdobné činnosti, jak by se na první pohled mohlo zdát. Recidiva nastává tehdy, pokud tentýž pachatel spáchá jakýkoli trestný čin poté, co již byl za jiný trestný čin odsouzen a odsuzující rozsudek nadto ještě nabyl právní moci (viz heslo právní moc). V trestním právu se objevuje taktéž pojem nepravá recidiva, což je situace, kdy pachatel spáchá trestný čin v období od vyhlášení odsuzujícího rozsudku (na konci hlavního líčení – viz heslo hlavní líčení) a nabytím jeho právní moci. V České republice se recidiva podílí na kriminalitě stabilně mezi 50 – 60 % ze všech objasněných trestných činů každý rok.