Právní moc

Tento procesní pojem označuje stav rozhodnutí orgánu veřejné moci (soudy, úřady), kdy je takové rozhodnutí závazné, tedy vyvolává požadované účinky a nezměnitelné. Časově právní moci rozhodnutí předchází vydání rozhodnutí, obvykle jeho písemné vyhotovení a jeho doručení účastníkům, pokud je řádný prostředek přípustný, tak uplynutí lhůty k podání odvolání. Až poté nastává okamžik nabytí právni moci.

Stav, kdy je rozhodnutí konečné, nelze napadnout opravným prostředkem, je právní naukou nazýván formální právní mocí. Závaznost (účinky) a nezměnitelnost rozhodnutí pak označuje termín materiální právní moc.

Právní moc dále zakládá například překážku věci rozhodnuté, v trestním právu je pak důležitá pro změnu statutu osoby z obžalované na odsouzenou a má i další aspekty, kterými je například rozlišování recidivy, pokračování či souběhu trestných činů.