Zástava

V případě, kdy dlužník pohledávku nesplní řádně a včas, věřitel je podle zástavní smlouvy oprávněn uspokojit svoji pohledávku z předmětu zástavy podle zákona. Nejčastějším případem realizace zástavního práva je prodej nemovitosti v dražbě, kdy platí pravidlo, že pokud se nemovitost vydraží za více, než je výše dluhu, dlužníkovi náleží tento přebytek.

Zástavní právo je jednou z nejlepších možností zajištění pohledávek, neboť narůstá postavení věřitele, který má v případném insolvenčním či exekučním řízení výhodu před ostatními věřiteli a velkou šanci vymoci obvykle větší části pohledávky.