Dokonaný trestný čin

Dokonaný trestný čin je situace, kdy byly naplněny všechny trestním zákonem stanovené znaky některé ze skutkových podstat a který i jinak vykazuje všechny další znaky trestného činu.

Od dokonaného trestného činu je třeba odlišit ostatní stádia jako je příprava, pokus a moment jeho ukončení. Trestný čin zpravidla prochází všemi těmito stádii, které od sebe lze více či méně oddělit.

Dokonání trestného činu nastává v různých situacích různě. Pro názornost uvádíme:

  • Trvající trestný čin: při situaci, kdy protiprávní stav trvá nepřetržitě delší dobu, je trestný čin dokonán teprve ukončením tohoto protiprávního stavu, např. pachatel drží svázanou osobu ve sklepě, trestný čin je dokonán, až pokud ona osoba uteče či ji pachatel pustí.
  • Předčasně dokonaný trestný čin: podle právní nauky je to takový trestný čin, který je fakticky přípravou nebo pokusem, ovšem podle zákona je již dokonaným trestným činem; například opatření si razítka orgánu veřejné moci s vyobrazením státního znaku pro budoucí falšování úředních listin.