Domácí vězení

Od roku 2010 jeden z možných, tzv. alternativních trestů podle trestního zákoníku. Tento druh trestu je možné uložit ze své povahy za méně závažné trestné činy tzv. přečiny. Odsouzený k trestu domácího vězení má povinnost zdržovat se v určeném obydlí ve dnech pracovního klidu a pracovního volna po celý den a v ostatních dnech v době od 20:00 hod. do 05:00 hodin, nebrání-li mu v tom důležité důvody např. výkon zaměstnání, onemocnění apod. odsouzený může pracovat, soud mu může povolit účastnit se bohoslužeb apod. Maximální doba trvání takového trestu jsou 2 roky, a to jak u dospělých tak mladistvých. Po celou dobu na odsouzeného dohlíží probační úředník formou namátkových kontrol. Pokud úředník zjistí porušování povinností odsouzeného, slovy zákona maří trest, soud může rozhodnout o přeměně zbytku trestu domácího vězení na trest odnětí svobody. Dodáváme, že k trestu domácího vězení může soud dále uložit jistá omezující opatření, která mají vést odsouzeného k řádnému životu, případně spolu s tímto trestem může uložit i peněžitý trest apod.