Nutná obrana

Nutnou obranou je takové jednání, kterým je odvracen přímo hrozící nebo trvající útok na zákonem chráněný zájem. Toto jednání není trestným činem ani přestupkem, přestože jinak jejich zákonné znaky naplňuje. Jednání bránící se osoby musí být právě proti přímo hrozícímu či trvajícímu útoku, jinak se jedná při naplnění znaků skutkové podstaty o trestný čin. Obrana taktéž nesmí být zcela zjevně nepřiměřená. Tato hranice je poměrně neostrá, nicméně je zde již poměrně obsáhlá judikatura (viz heslo judikát), podle níž se dá určit, kdy jde o případ zcela zjevné nepřiměřenosti. Pro příklad uvádíme následující situaci, kdy již nejde o nutnou obranu: Muž na ulici začne osobu ohrožovat pěstmi s tím, že mu má vydat peněženku, kde má 200,- Kč a osoba jej beze slov střelí do hlavy. V takovém případě se bude jednat o exces.