Vykonatelnost

Stav rozhodnutí soudu či jiného orgánu veřejné moci (úřady, Policie ČR, apod.), které musí být obvykle v právní moci (viz heslo právní moc) a povinnost uloženou v rozhodnutí či kupř. trest je možné vykonat, tj. oficiální cestou vynutit, nejčastěji formou exekuce, výkonem trestu odnětí svobody. Půjde taktéž o případy, kdy soud uloží povinnost něčeho se zdržet, kdy v úvahu připadá poměrně častý zákaz řízení motorových vozidel. Zjistí-li se však, že povinný uložený zákaz nedodržuje, bude následně odpovědný za přečin maření výkonu úředního rozhodnutí.

Vykonatelnost někdy splývá s okamžikem nabytí právní moci, někdy musí uplynout tzv. pariční lhůta (viz heslo pariční lhůta). Některá rozhodnutí jsou i tzv. předběžně vykonatelné – např. rozhodnutí týkající se výživného. Doplňujeme, že pro řádné nařízení výkonu rozhodnutí či exekuce je nutné mít rozhodnutí opatřené tzv. doložkou jak právní moci, tak vykonatelnosti – v praxi formou úředního razítka s vyznačením data těchto dvou skutečností.