Důkazní břemeno

Důkazní břemeno představuje povinnost jedné procesní strany prokázat u soudu určitou skutečnost. V občanském soudním řízení nesou důkazní břemeno obvykle účastníci řízení. Žalobce musí prokázat svůj nárok, žalovaný naopak navrhuje důkazy, které nárok žalobce oslabují.

V trestním řízení nesou důkazní břemeno orgány činné v trestním řízení, zejména státní zástupce, který vystupuje ve jménu státu a musí prokázat, že obviněný či obžalovaný spáchal trestný čin, ze kterého byl obviněn, přičemž však musí předkládat i důkazy prokazující jeho nevinu, tedy žádný relevantní důkaz nezamlčet. U obviněného platí tzv. presumpce neviny a dokazuje se zejména to, zdali se stal skutek, zda-li je tento skutek trestným činem a zda jej spáchal obviněný. Dokazují se dále všechny okolnosti, které mají vliv na posouzení trestného činu a uložení trestu.