Nepřímé pachatelství

Jedná se o pojem trestního práva. Nepřímé pachatelství spočívá v úmyslném spáchání trestního činu prostřednictvím osoby, která za takový čin není trestně odpovědná (živý nástroj). Ta však může případně odpovídat za jiný trestný čin, avšak nikoli za úmyslné spáchání trestného činu, k němuž byla užita. Aby šlo o nepřímé pachatelství, musí mít nepřímý pachatel „dvojí úmysl“: ke spáchání trestného činu a ke skutečnosti, že využitá osoba není trestně odpovědná. Zákonná úprava uvádí tyto případy: užití osoby trestně neodpovědné pro nedostatek věku nebo pro nepříčetnost, osoby jednající v omylu (příklad – tj. např., kdy v hotelu osoba A přikáže nosiči, aby jí naložil vedle stojící zavazadlo z krokodýlí kůže do přistaveného taxi, avšak zavazadlo nebude osoby A – půjde tak o trestný čin krádeže) nebo v nutné obraně, krajní nouzi nebo jiné okolnosti vylučující protiprávnost, nebo která sama nejednala nebo nejednala zaviněně, a osoby, která nejednala ve zvláštním úmyslu nebo z pohnutky předpokládané zákonem. Nepřímé pachatelství se tak v mnoha případech podobá účastenství, především návodu. Od účastenství se liší právě úmyslným užitím osoby trestně neodpovědné.